Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

26 Ocak 2015 Pazartesi

Pydash kurulumu


Selamlar;

Bu paylaşımda Pydash yazılımından bahsetmek istiyorum.Pydash nedir sorusuna kısaca cevap vererek anlatıma başlayım.Pydash sunucumuz hakkında bizi bilgilendiren web tabanlı,ücretsiz,açık kaynak kod bir dashboard yazılımdır.Kurulumu ve konfigürasyonu oldukça basittir.

Uygulama hakkında bu kısa bilgiden sonra hızlıca kurulum ve konfigürasyon adımlarına geçiyorum.

NOT:Kurulum yapılan sistem "Debian GNU/Linux 7.2 (wheezy)",kurulum yöntemi apt-get'dir.

Pydash yazılımını kurmak için ilk olarak aşağıdaki komutları terminal konsolda çalıştırmalıyız.
 • sudo apt-get install git python-pip apache2 libapache2-mod-wsgi 
Paket kurulumları tamamlandıktan sonra,ikinci adım olarak Pydash yazılımını git repodan indirmemiz gerekmekte.Bu işlem için aşağıdaki komutları terminal konsolda çalıştırmalıyız.

cd /var/www
sudo git clone https://github.com/k3oni/pydash
cd pydash
edit pydash/settings.py and change the SECRET_KEY value
sudo pip install -r requirements.txt
sudo ./manage.py syncdb
cd ..sudo chown -R www-data.www-data pydash

NOT:"sudo git clone https://github.com/k3oni/pydash"komutunda problem yaşarsanız.Doğrudan "https://github.com/k3oni/pydash"adresini web browserdan görüntüleyerek uygulamanın sıkıştırılmış halini indirebilirsiniz.

"sudo pip install -r requirements.txt" komutu ile gelen ekrandaki alanları aşağıdaki örnekteki gibi doldurabilirsiniz.

You just installed Django's auth system, which means you don't have any superusers defined.
 Would you like to create one now? (yes/no): yes
 Username (leave blank to use 'root'): mocal (Boş bırakılırsa "root")
 Email address: xxxxx@xxxxxx.xxx (mail adres mehmetocal79@gmail.com)
 Password: xxxxx (parola 123)
 Password (again): xxxxx (parola tekrar 123)

Son adım olarak "/etc/apache2/conf.d" dizine altına "pydash.conf" isimli bir doya oluşturmalıyız.
 • sudo touch /etc/apache2/conf.d/pydash.conf
pydash.conf dosyasının içeriğine aşağıdaki metni kopyalıyoruz.


WSGISocketPrefix /var/run/apache2/wsgi
  <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
   ServerName dummy-host.example.com

   WSGIDaemonProcess pydash display-name=%{GROUP} python-path=/var/www/pydash
   WSGIProcessGroup pydash
   WSGIScriptAlias / /var/www/pydash/pydash/wsgi.py

   Alias /static /var/www/pydash/static/
   Alias /media /var/www/pydash/media/

   <Directory /var/www/pydash/pydash>
     <Files wsgi.py>
       Order deny,allow
       Allow from all
     </Files>
   </Directory>

   #CustomLog logs/pydash-access_log common
   #ErrorLog logs/pydash-error_log
 </VirtualHost> 

En son işlem olarak web sunucumuzu başlatmak kalıyor.

 • sudo service apache2 startTeşekkürler.
ford,fiat,opel,eset,norton,windows,hp,asus,samsung,lenova,ibm,apple.
Başka bir paylaşımda görüşmek üzere.
Mehmet ÖCAL 2015Hiç yorum yok: