Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

8 Eylül 2017 Cuma

Sysdig

Selamlar; 
Bu paylaşımda "Sysdig" isimli sistem izleme (system monitoring) yazılımından bahsedeceğim. Sysdig çeşitli kategoriler altında bilgi verme özelliğine sahip güçlü bir araç, paylaşımın ilerleyen kısımlarında bu katergoriler ve kullanımı ile ilgili örnekler vereceğim. Konuyu dağıtmadan hızlıca "sysdig" kurulumuna başlayalım. NOT: Kurulum ortamı olarak Ubuntu 16.04 LTS sürüm kullanılmıştır. sysdig web adresinden sysdig hakkında daha fazla bilgi alınabilir (Fedora türevleri redhat-centos kurulum ve rpm hakkında). Paylaşımlarım da  ağırlıklı olarak Debian ve Ubuntu tercih ediyorum, yakın zamanda Centos kurulumlarınada değineceğim.Sysdig "mikisoft windows,Linux (debian&fedora),OSX (Mac) ve Docker container  gibi farklı ortamlara kurulabilmekte) sysdig.org adresinden kurulum yönergeleri ve farklı dağıtımlara ait paketlere ulaşılmakta. 

Sysdig kurulum adımları;
1-)Hızlı Kurulum

curl -s https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/stable/install-sysdig | bash 
Yada
curl -s https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/stable/install-sysdig | sudo bash

2-)Apt-get ile Kurulum

curl -s https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/DRAIOS-GPG-KEY.public | apt-key add -
curl -s -o /etc/apt/sources.list.d/draios.list http://download.draios.com/stable/deb/draios.list
apt-get update
apt-get -y install linux-headers-$(uname -r)
apt-get -y install sysdig

3-)Paket ile Kurulumu

Kurulum paketlerine (deb/rpm/windows) packages adresinden ulaşabilirsiniz.
Debian ve Ubuntu için "dpkg -i paket-adı"
Fedora ve türevleri için "rpm -ivh paket-adı" komutları ile,tabiki bağımlılıkları 
çözmeniz kaydıyla kurulum yapabilirsiniz. 
Kurulumu tamamladığımıza göre, sysdig ile sunucumuzu izleyebiliriz.Anlatımın başında bahsettiğim kategori ve bunlara ait alt kırılım log kesitlerini örneklerle bu kısımda yapmaya başlayalım.

Aşağıdaki komut ile kategori/komut listesine ulaşılmakta
sudo sysdig -cl
Kategori/Komut hakkında ayrıntılı bilgi için;
sudo sysdig -i (httplog|httptop)
---------------------Kategori/Komut--------------------------------------------
Category: Application
---------------------
httplog     HTTP requests log
httptop     Top HTTP requests
memcachelog   memcached requests log

Category: CPU Usage
-------------------
spectrogram   Visualize OS latency in real time.
subsecoffset  Visualize subsecond offset execution time.
topcontainers_cpu
        Top containers by CPU usage
topprocs_cpu  Top processes by CPU usage

Category: Errors
----------------
topcontainers_error
        Top containers by number of errors
topfiles_errors Top files by number of errors
topprocs_errors top processes by number of errors

Category: I/O
-------------
echo_fds    Print the data read and written by processes.
fdbytes_by   I/O bytes, aggregated by an arbitrary filter field
fdcount_by   FD count, aggregated by an arbitrary filter field
fdtime_by    FD time group by
iobytes     Sum of I/O bytes on any type of FD
iobytes_file  Sum of file I/O bytes
spy_file    Echo any read/write made by any process to all files. Optionall
        y, you can provide the name of one file to only intercept reads
        /writes to that file.
stderr     Print stderr of processes
stdin      Print stdin of processes
stdout     Print stdout of processes
topcontainers_file
        Top containers by R+W disk bytes
topfiles_bytes Top files by R+W bytes
topfiles_time  Top files by time
topprocs_file  Top processes by R+W disk bytes

Category: Logs
--------------
spy_logs    Echo any write made by any process to a log file. Optionally, e
        xport the events around each log message to file.
spy_syslog   Print every message written to syslog. Optionally, export the e
        vents around each syslog message to file.

Category: Misc
--------------
around     Export to file the events around the time range where the given
         filter matches.

Category: Net
-------------
iobytes_net   Show total network I/O bytes
spy_ip     Show the data exchanged with the given IP address
spy_port    Show the data exchanged using the given IP port number
topconns    Top network connections by total bytes
topcontainers_net
        Top containers by network I/O
topports_server Top TCP/UDP server ports by R+W bytes
topprocs_net  Top processes by network I/O

Category: Performance
---------------------
bottlenecks   Slowest system calls
fileslower   Trace slow file I/O
netlower    Trace slow network I/0
proc_exec_time Show process execution time
scallslower   Trace slow syscalls
topscalls    Top system calls by number of calls
topscalls_time Top system calls by time

Category: Security
------------------
list_login_shells
        List the login shell IDs
shellshock_detect
        print shellshock attacks
spy_users    Display interactive user activity

Category: System State
----------------------
lscontainers  List the running containers
lsof      List (and optionally filter) the open file descriptors.
netstat     List (and optionally filter) network connections.
ps       List (and optionally filter) the machine processes.

Category: Tracers
-----------------
tracers_2_statsd
        Export spans duration as statds metrics.

Use the -i flag to get detailed information about a specific chisel
Kısa bir mola.

Category: Application

sudo su
sysdig -c httplog
Bu örnekte tomcat üzerinde koşan "postgresql studio" uygulamasına oturum açtım ve sysdig ile bu oturum ile ilgili logları listeledim.Bu arada ilerleyen zamanlarda postgresql ile ilgili bir paylaşım yapmayı planlamaktayım.Acil ihitiyacı olanlar için; https://hub.docker.com/r/mehmetocal79/ubuntu/ ubuntu 16.04 LTS base imaj üzerine utf8 postgresql-9.6 docker imajı yukarıdaki adresten pull edebilirsiniz.Docker kullanımı hakkında bilgi için ;
Docker Container
Category: CPU Usage

sudo su
sysdig -c topprocs_cpu
Docker container çalıştırıyorsanız ve bu containerlerin cpu kullanımlarını görmek istersek;
sysdig -c
topcontainers_cpu
Category: Errors

sysdig -c topprocs_errors
Category: I/O

sysdig -c topprocs_file
 Category: Logs

sysdig -c spy_logs
Category: Net

sysdig -c spy_port 5432
sysdig -c topports_server
sysdig -c spy_ip 172.18.0.20
Category: Performance

sysdig -c netlower 0
sysdig -c fileslower 0
Category: Security

Bu örnekte aynı sunucu üzerinde iki ssh oturumu açtım,(root ve mocal),root
root kullanıcı oturumunda aşağıdaki komutu çalıştıyorum ve mocal oturumunda
birkaç komut çalıştıracağım.
sysdig -c spy_users
 
mocal oturumunda çalıştırdığım komutlar.
Category: System State
sysdig -c lscontainers
Csysdig
Sysdig aracının grafik arayüzü, htop benzeri bir ekrana sahip kullanıcı dostu.
csysdig
Sysdig hakkında olabildiğince basit bilgiler vermeye çalıştım.Uygulamanın çok daha fazla özelliği bulunmakta "man sysdig" komutu ile daha ayrıntılı log ve monitoring komutları oluşturabilirsiniz.
Bu paylaşımında sonuna geldik,başka bir paylaşımda görüşmek üzere.Pentagram ile veda ediyorum.
Mehmet ÖCAL 2017
iletişim:mehmetocal79@gmail.com

Hiç yorum yok: