Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Mayıs 2017 Çarşamba

Docker container

Selamlar;
Bu paylaşımda docker container dan bahsedeceğim. Kısaca docker hakkında bilgi vereyim. Docker, go dili kullanılarak yazılmış konteyner ve sanallaştırma programıdır.İçeriğinde işletim sistemi imajları barındırmakta ve bu imajların farklı biçimlerini "versiyon"lama gibi bir çok yeteneğe sahiptir. İki farklı dağıtımı bulunmaktadır,Docker Community Edition (CE) ücretsiz olan sürüm ve Docker Enterprise Edition (EE) ücretli olan sürüm.Bilgi verme kısmı tamamlandığına göre kurulum adımlarına geçiyorum. NOT: Paylaşımda "Ubuntu 16.10 x86-64" üzerine "Docker Community Edition (CE)" sürümü apt-get ve "deb" paket yöntemi ile kurulacaktır.  

Apt-get yöntemi ile Docker Community Edition (CE) kurulumu:

Docker kurulumu yapmadan önce , kurulması gereken bir takım docker bağımlılıkları bulunmakta. Bu bağımlılıkları kurduktan sonra docker kurulumuna geçmeliyiz. Bağımlılıkları kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common
Docker kurulumu için gerekli bağımlılıkların kurulumunu tamamladığımıza göre, docker kurulumuna devam ediyorum, aşağıdaki komutla gpg key dosyasını almalıyız.
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
Ek bilgi : Proxy ve websense'in bulunduğu filtreli bir ağdan internete çıkıyorsanız bu kısımda "gpg" key ile ilgili bir hata almanız yüksek bir ihtimal. Bunu önlemek için ilgili "crt" uzantılı sertifikayı "/usr/local/share/ca-certificates/" dizine altına kopyalayıp sonrasın da  "update-ca-certificates" komutu ile sertifikayı ekleyerek aşılmakta. Elinizdeki sertifika cer uzantılı ise , "openssl x509 -inform DER -in certificate.cer -out certificate.crt"  komutu ile "cer" dosyayı "crt" haline dönüştürebilirsiniz. Ayrıca "systemd" altına aşağıda verilen proxy tanımlarını yapmamız gerekmekte, daha fazla bilgi için:
https://docs.docker.com/engine/admin/systemd/#manually-creating-the-systemd-unit-files

sudo su
mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
touch /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
nano /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
[Service]
Environment="HTTPS_PROXY=https://proxy.com:8080" "HTTP_PROXY=http://proxy.com:8080" "NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
Kurulum adımlarına geri dönüyorum. Docker dağıtımına ait apt-repository, adres tanımını eklemek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
Docker kurulumunu aşağıdaki komutları kullanarak tamamlıyoruz. 
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce
Docker kurulumunu test edelim.
sudo docker version
sudo docker run hello-world
sudo docker search ubuntu-16.04
"Deb" paketi ile Docker Community Edition (CE) kurulumu:

İlk olarak Docker Community Edition (CE) sürüme ait "deb" paketini https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/ adresinden işletim sistemi sürümüne uygun olan paketi bularak indiriyoruz. Bu işlemi yapabilmek için "lsb_release -a" komutu ile alınan çıktıda bulunan "Codename" alanındaki isimi kullanıyoruz.Doğru dağıtımı bulduk,şimdi şu şekilde ilerleyip "deb" paketini indirmeliyiz.|---> yakkety/pool/stable/amd64/.https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/yakkety/pool/stable/amd64/ adresinden "docker-ce_17.03.1~ce-0~ubuntu-yakkety_amd64.deb" güncel sürümü indirelim.
Kurulumu tamamlamak için;
sudo dpkg -i docker-ce_17.03.1~ce-0~ubuntu-yakkety_amd64.deb
Bağımlılık hatası alınır ise:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -f
Tekrar;
sudo dpkg -i docker-ce_17.03.1~ce-0~ubuntu-yakkety_amd64.deb  
Kurulumu test etmek için;
sudo docker version
sudo docker run hello-world

Docker container kurulumunu tamamladık. İlk olarak internetten bir docker imaj indirmeliyiz. Bunu yapabilmek için sırayla listelediğim komutları çalıştıralım. 
sudo su
Offical Ubuntu sürümler;
docker search --filter=is-official=true ubuntu
docker pull ubuntu docker images
docker run -ti <IMAGE ID> docker run -ti 0ef2e08ed3fa
Ubuntu konteynere terminalden bağlandık. Konteyneri kapatmadan host makinaya dönmek için; Klavye:
(ctrl+p+q) ctrl+p ---> ctrl+q kullanabilirsiniz.
Docker komutları:
  Docker komut kullanımı hakkında 
  docker [option] [command] [arguments]
 
  attach  Çalışan bir konteynere bağlanın
  build   Docker dosyasından bir imaj oluşturma
  commit  Bir değişiklik sonrası imaja kaydetme
  cp    Dosyaları / klasörleri bir konteyner ile yerel dosya sistemi arasında 
kopyala
  create  Yeni bir konteyner oluştur
  diff   Konteyner dosya sistemindeki değişiklikleri incele
  events  Sunucudan gerçek zamanlı etkinlikler alın
  exec   Çalışan bir konteynerde bir komut çalıştır
  export  Bir konteynırın dosya sistemini tar arşivi olarak dışa aktarmak
  history  Bir imajın geçmişini göster
  images  İmaj Listesi
  import  Bir dosya sistemi görüntüsü oluşturmak için içerikleri bir "tar" 
dosyadan içe aktarın
  info   Sistem bilgisi göster
  inspect  Konteyner veya imaj üzerinde düşük düzeyli bilgileri döndürür
  kill   Konteyner işlemini sonlandırır
  load   Tar arşivinden imaj yükleyin
  login   Docker giriş yapın
  logout  Docker'dan çıkma
  logs   Konteyner günlüklerini getir
  network  Docker ağlarını yönet
  pause   Konteyner içindeki tüm işlemleri duraklatın
  port   Konteyner için bağlantı noktası eşlemelerini veya belirli bir yönlendirme 
listesini listeleyin
  ps    Konteyner listesi
  pull   Bir imaj veya Konteynerı çalışma alanına çekmek
  push   Bir imajı veya bir konteyneri uzak sunucuya itme
  rename  Konteyner ismini değiştir
  restart  Konteynerı yeniden başlat
  rm    Bir yada daha fazla konteyneri silme
  rmi    Bir yada daha fazla imajı silme
  run    Bir komutu yeni bir konteynerde çalıştırın
  save   Bir veya daha fazla imajı tar arşivi şeklinde kaydedin
  search  Docker Hub'da imaj arayın
  start   Bir veya daha fazla durdurulmuş konteynerı başlatır
  stats   Konteyner kaynak kullanımı istatistikleri görüntüleme
  stop   Çalışan bir konteynırı durdurur
  tag    Resmi depoya etiketleme
  top    Bir konteynerın çalışan süreçlerini görüntüleme
  unpause  Duraklatılmış bir konteynerda tüm işlemlere devam eder.
  update  Bir veya daha fazla konteynırın yapılandırmasını güncelleme
  version  Docker sürüm bilgisini göster
  volume  Docker yığınlarının yönetimi
  wait   Konteyner bekletme 
Buraya kadar herşey yolunda gitti,kurulum yaptık,imajı çalıştırdık. Şimdi ise bir konteynere ihtiyacımız olan paketleri kurarak kendi imajımızı oluşturmaya sıra geldi. 
Örneğin iş yerinde docker konteyner üzerinde jenkins CI çalıştırmamız istense ayrıca internet bağlantısında problem var docker repolara da ulaşamıyoruz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne yapmalıyız?

Benim başıma geldi. Bu istek geldiğinde mesainin bitmesine az kalmıştı, eve gidip uygun bir docker imajı indirdim (Ubuntu 16.04), sonrasında gerekli kurulumları (java 8+tomcat 7+ jenkins.war deploy) yaptım. Bu imajı evdeki makineme kaydettim. Ama bu imajı iş yerine getirmem gerekliydi. Şimdi nasıl imaj hazırlanır ve hazırlanan imaj başka bir makineye nasıl yüklenir konularına değineceğim. Bu işlemleri yapabilmek için aşağıdaki komutları sırası ile çalıştırmalıyız.
docker images
docker save -o /home/mehmet/ubuntu.tar ubuntu
ubuntu.tar dosyasını bir usb belleğe kopyalayıp, docker kurulu olan bir başka makineye kopyaladıktan sonra; docker load -i ubuntu.tar Komutu ile yüklüyoruz. Daha fazla bilgi için : http://stackoverflow.com/questions/23935141/how-to-copy-docker-images-from-one-host-to-another-without-via-repository NOT:Bu arada unutmadan bir imajda değişiklerin kalıcı olabilmesi için kurulum işlemleri sonrası; docker ps docker commit <
CONTAINER ID > image_name docker commit b4154ba90e3c ubuntu-jenkins docker images
Bu "commit"işlemini yapmazsak docker konteyneri kapattığımızda bütün kurulumlar atmosfere karışır ve bir daha da gelmez :) Sonra Ah Vah demeyin...
Son olarak ağır bir docker run komutu ile paylaşıma son vermek istiyorum. Bu komuttan önce yeni bir docker network ağı oluşturup sonrasında yüklediğimiz Jenkins CI konteyneri bu network üzerinden static bir ip adresi ve hostname ile multi port açarak(22 ve 8080) ayrıca jenkins CI imajdaki "/etc/hosts" dosyasınada adres ekleyerek çalıştıracağız.
Docker network ağı oluşturma:
docker network create --subnet=172.18.0.0/16 mocal
ifconfig -a
Network tanımı yaptık bu
172.18.0.0/16 kesmede 65536 ip adresi alınabilir.İsterseniz /24 kesme(256 host) kullanın. Daha fazl bilgi için: http://stackoverflow.com/questions/27937185/assign-static-ip-to-docker-container Herneyse devam ediyorum. İşte Jenkins CI için static ip adres| hostname|/etc/hosts|22ve8080| docker run -h jenkins --net mocal --ip 172.18.0.20 --add-host="mocal01:172.18.0.1" -p 2222:22 -p 81:8080 -ti ubuntu-jenkins /bin/bash Kısaca bu komutu açıklayım. -h hostname --net mocal networkü --ip 172.18.0.20 static ip --add-host="mocal01:172.18.0.1" /etc/hosts dosyasına girdi. -p 2222:22 -p 81:8080 ise konteynerde çalışan ssh servisi host makinanın 2222 portuna yine konteynerde çalışan tomcat servisin 8080 portunu host makinanın 81 portuna yönlendiği, -ti ubuntu-jenkins /bin/bash ise ubuntu-jenkins konyetnere terminal ile bağlan demek. Konteyner çalıştıktan sonra service ssh start && /opt/tomcat/bin/.catalina.sh start komutları ile servisleri başlatalım.
Jenkins ve ssh servisleri kontrol edelim.

Jenkins web arayüz
  Dış dünyadan ssh ile docker Jenkins CI konteynere bağlantı
Host üzerinde ssh ile bağlantı:
Docker hub url : https://hub.docker.com/r/mehmetocal79/ubuntu/
Bir paylaşımında sonuna geldik, görüşmek üzere;
Saygılarımla.


Mehmet ÖCAL 2017

Hiç yorum yok: