Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

20 Kasım 2014 Perşembe

Linux işletim sistemine Java Kurulumu

Selamlar

Bu paylaşımda Java kurulumunda bahsetmek istiyorum.Jboss ve glassfish uygulama sunucuları hakkındaki paylaşımım da "JAVA"nın sistemde doğru bir şekilde kurulu olmasının gerekliliğini belirtmiştim.Bu sebeble doğru bir kurulum için neler yapılması gerektiği ve java kurulum adımlarını bu paylaşımda olabildiğince basit bir şekilde aktarmaya çalışacağım .

NOT:Kurulumda "Oracle Java JDK7" kullanılmıştır.Kurulum yapılan işletim sistemi "Debian GNU/Linux 7.2 (wheezy)"

İlk olarak aşağıdaki linkten "jdk-7u71-linux-x64.tar.gz"dosyasını indirmeliyiz.


Dosyayı "/home/mocal" dizine kaydedildiğini varsayarak kurulum adımlarına devam ediyorum.Eğer home dizinde isek birinci adımı geçip tar komutuyla başlayabiliriz. 
 • cd ~
 • sudo tar -zxf jdk-7u71-linux-x64.tar.gz
jdk-7u71-linux-x64.tar.gz dosyasını dışarı çıkardık.Şimdi yapmamız gereken işlem çıkan bu dosyayı "/usr/lib/jvm" pathine taşımak olacak.Bu işlem için aşağıdaki komutları terminal konsolda sırasıyla çalıştırmalıyız.
 • sudo su
 • if [ ! -d '/usr/lib/jvm' ]; then mkdir /usr/lib/jvm; fi
 • chown -R root:root /home/mocal/jdk1.7* && mv /home/mocal/jdk1.7* /usr/lib/jvm/
"/home/mocal" dizinimizde bulunan jdk1.7* pathini "/usr/lib/jvm/" altına taşımış
bulunmaktayız.Kurulum sürecinin yarısını tamamladık."/usr/lib/jvm/" altında
bulunan javamızı işletim sistemine kurmaya sıra geldi.Bu işlem için aşağıdaki
komutları sırası ile terminal konsolda çalıştırmalıyız.
 • update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7*/bin/java 1065
 • update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7*/bin/javac 1065
 • update-alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/jdk1.7*/bin/jar 1065
 • update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.7*/bin/javaws 1065
Yukarıdaki komutları çalıştırdıktan sonra kurulum son adımı olan "update-alternatif
" komutunu kullanarak sistemde varsayılan javayı seçmemiz gerekiyor.Bu işlem
için aşağıdaki komutu terminal konsolda çalıştırmalıyız.
 • update-alternatives --config java
İşletim sisteminde birden fazla farklı versiyon java kurulu ise aşağıdaki resimde
olduğu gibi bir liste ekranı oluşur.Bu liste ekranından kurulumunu yaptığımız
versiyon java'nın numarası yazılarak sistemin kullanacağı javayı belirlemiş oluruz.
Bazı işletim sistemlerinde birden fazla java kurulu olmayabilir.Benim kurulum
yaptığım işletim sisteminde olduğu gibi sadece sistemde "jdk1.7*" versiyon
bulunmakta.Bu gibi durumlarda sistem jdk1.7* varsayılan olarak kullanmaya
başlar. "update-alternatives --config java" komutu çalıştırıldığında
"There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java):
/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_71/bin/java Nothing to configure."
Mesajı alınır.Buda sistemde alternatif bir java olmadığı için kurulumu yapılan
jdk1.7.0_71'in varsayılan java olduğu ve değişiklik yapılmadığını bize
bildirmektedir.

Sistemde kurulu java versiyonunu öğrenmek için aşağıdaki komutu kullana
bilirsiniz.
 • java -version
Sistem tarafına java kurulumunu tamamladık.Burada eklemek isteğim önemli
birnokta bulunmakta kullanıcı ".bashrc" dosyasına JAVA_HOME tanımı yapmamız
gerekli.Bu işlem için bir kaç alternatif yöntem bulunmakta.İlki kullanıcı home
dizininde bulunan o kullanıcıya ait ".bashrc" dosyasına aşağıdaki "Java Set"
tanımı kaydetmeliyiz.Bunu yapmak için;"sudo nano .bashrc" home" dizinde
olduğumuza dikkat edelim.

#Java Set
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_71
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export JAVA_OPTS="-Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m"

Tanım sonrası terminal konsola "bash" komutunu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki
komutla JAVA_HOME değişkeninin yolunu görmemiz gerekmekte.
 • echo $JAVA_HOME


Diğer yöntemler ise "/etc/skel" altındaki kaynak ".bashrc" dosyasına "#Java Set"
tanımını yapabiliriz.Bu işlemle yeni oluşturulan her kullanıcıya JAVA_HOME
değişkenini kaydetmiş olacağız.Son yöntem ise "/etc/profile"dosyasına"
#Java Set"tanımını kaydedebiliriz.Bu paylaşımında sonuna geldik

Başka bir paylaşımda görüşmek üzere.
apple.
Teşekkürler.
Mehmet ÖCAL 2014

Hiç yorum yok: