Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

21 Kasım 2014 Cuma

Linux ortama Apache Tomcat kurulumu

Selamlar

Bu paylaşımda Apache Tomcat kurulumundan bahsedeceğim.Apache Tomcat java tabanlı web uygulama sunucusudur.Tomcat kurulumu yapılan işletim sistemi"Debian GNU/Linux 7.2 (wheezy)".İki yöntemle Tomcat kurulumu yapmak mümkün,bunlardan ilki apt-get paket yöneticisi ile tomcat kurulumu,diğeri ise ,tar.gz dosyası ile tomcat kurulumu.Bu paylaşımda detaylı olarak tar.gz dosyası ile kurulumu anlatacağım,apt-get kurulumu oldukça basit "sudo apt-get install tomcat7" komutu ile kurulabiliyor.Tomcat sunucusunun çalışması için"JAVA"'nın kurulu olması şart.Eğer sisteminizde java kurulu değilse Tomcat çalışmayacaktır.Java kurulumu ile ilgili paylaşımı okumanızı önererek Tomcat kurulum adımlarına geçiyorum.Anlatımda kullanılan "java versiyon jdk1.7.x"'tir.

Tar.gz dosya ile Apache Tomcat kurulumu için ilk yapılması gereken işlem tomcat uygulama sunucusunu indirmek olacak.Bu işlem için web browser dan yada "wget" ile indirme işlemi yapabiliriz. Gnome eklentili Debian işletim sistemine kurulum yaptığımıza göre tomcat sunucuyu browser dan indirelim.Şayet konsol dan kurulum yapacak olsaydık o zaman wget ile dosyayı indirmeliydik.Tomcat sunucu dosyasını indirmek için aşağıdaki adresi web browser da görüntülemeliyiz.

Not:Kurulum da "Apache-Tomcat 7.x" sürüm kullanılmıştır.Sarı renkle belirttiğim "tar.gz" linke tıklanarak "apache-tomcat-7.0.57.tar.gz" indirilmelidir."apache-tomcat-7.0.57.tar.gz" dosyasının kaydedilme pathini "/home" dizinimiz olduğunu kabul ederek kurulum adımlarına devam ediyorum.Tomcat indirme işlemi tamamlandığına göre "tar.gz" uzantılı sıkıştırılmış tomcat dosyamızı "/home" dizinimize açalım,bunu yapmak için aşağıdaki komutu terminal konsolda çalıştırmalıyız.

 • sudo tar -zxf   apache-tomcat-7.0.57.tar.gz
Not:Tomcat kurulumu için "/home/mocal" dizin kullanılmıştır.Kurulum yapılacak dizin isteğe bağlıdır, değişiklik gösterebilir.Anlatımda "/home/mocal"dizin ile ilerlenmiştir.

Bu işlem sonrası "/home" dizinimiz de "apache-tomcat-7.0.x" adlı bir klasör oluşacaktır.Kontrol etmek için "ls -l | grep apache" komutunu kullana biliriz.Apache klasörünü listede gördüğümüze göre kurulumun kalan kısmına devam edelim.Bu aşamadan sonra "apache-tomcat-7.0.x" klasörünün sahipliğini üzerimize alıp kendi kullanıcımız ile sunucuyu başlatabilir yada klasör sahipliğini değiştirmeden "sudo" komutu ile "root olarak" sunucuyu çalıştırabiliriz.Kullanıcı yetkileri ve klasör sahipliği konularına girmeden ,"/home/mocal/apache-tomcat-7.0.57/conf" dizinde bulunan "tomcat-users.xml" dosyasına değinmek istiyorum.
"tomcat-users.xml" dosyası tomcat sunucuyu yönetmek için gerekli olan user+parola+user-role tanımlarını yaptığımız önemli bir konfigürasyon dosyasıdır."tomcat-users.xml" dosyasında değişiklik yapmak için aşağıdaki ifadelerden faydalanabilirsiniz.


<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
 this work for additional information regarding copyright ownership.
 The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 the License. You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->
<tomcat-users>
<!--
 NOTE: By default, no user is included in the "manager-gui" role required
 to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this app,
 you must define such a user - the username and password are arbitrary.
-->
<!--
 NOTE: The sample user and role entries below are wrapped in a comment
 and thus are ignored when reading this file. Do not forget to remove
 <!.. ..> that surrounds them.-->


 <role rolename="manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status,admin-gui"/>
 <role rolename="role1"/>
 <user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status,admin-gui"/>
 <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
 <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>

</tomcat-users>

"sudo nano /home/mocal/apache-tomcat-7.0.57/conf/tomcat-users.xml " komutuyla, "tomcat-users.xml" dosyasında nano editör ile gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra ,istersek "root" yekilerle  "sudo apache-tomcat-7.0.42/bin/./startup.sh" komutu ile sunucuyu başlatabiliriz.


Sunucumuz  çalışmaya başladığına göre tomcat uygulama sunucusu yönetim ekranına görüntülemeliyiz.Bu işlem için web browserdan "http://localhost:8080/" adresine bağlanmalıyız.


Server Status, Manager App, Host Manager ekranlarına giriş için "tomcat-users.xml" dosyasına tanımladığımız kullanıcı ve parolayı kullanmalıyız.Kullanıcı : tomcat
Passwd  : tomcat


Tomcat kurulumunu olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya gayret ettim.Ek bir bilgi olarak "Veri tabanı bağlantısı gerektiren durumlarda" (apache-tomcat-7.0.57/conf/context.xml ") dosyasını düzenlemek gerekmektedir.İnternette bu konu ile ilgili örnek bulmak mümkün.

Görüşmek üzere.
ford,fiat,opel,eset,norton,windows,hp,asus,samsung,lenova,ibm,apple.
Teşekkürler.
Mehmet ÖCAL 2014

Hiç yorum yok: